ΠΚΜ: Υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση οριστικής παύσης αλιευτικ...

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, απευθύνει πρόσκληση υποβο...