Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο...

Σύμφωνα με το Α.Π. 3078/30-04-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων από τον ERCEA...

Σύμφωνα με το Α.Π.2593/16-04-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Έξι θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσ...

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων...

Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό ...

Σύμφωνα με το A.Π.6738/2-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων...

Σύμφωνα με το Α.Π. 5944/6-9-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...

Προκήρυξη 28 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτρο...

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 6408/25.09.2017 έγγραφό της α...

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων...

Την προκήρυξη δύο θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS...

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (εγκ...

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training...

Προκήρυξη 32 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτρο...

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 4324/15.06.2017 έγγραφό της α...

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλ...

Σύμφωνα με το Α.Π.3312/08-05-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό...

Σύμφωνα με το Α.Π.3312/08-05-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό...

Σύμφωνα με το Α.Π. 3306/8-5-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...
Σελίδα 1 απο 41234 »