Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ετικέτα: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΑΣΕΠ-Προσλήψεις 8.166 μόνιμων στους Δήμους: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη

Στο Εθνικό Τυπογραφείο, απέστειλε το ΑΣΕΠ την μεγάλη προκήρυξη των 8.166 μόνιμων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων. Ο τελικός αριθμός των θέσεων είναι μειωμένος κατά...

Γεροβασίλη -Εθνικό Τυπογραφείο: Προσλήψεις προσωπικού και βελτίωση λειτουργίας

Το Εθνικό Τυπογραφείο συγκαταλέγεται στους κύριους εμπλεκόμενους φορείς για την ολοκλήρωση του έργου «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας». Αυτό τόνισε η υπουργός...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 3Ε/2018

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Ε/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ, που αφορά στην επιλογή δύο (2) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών...

ΑΣΕΠ: Πρόσκληση για θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Εθνικού Τυπογραφείου

To ΑΣΕΠ εξέδωσε ανακοίνωση  σχετική με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου,...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1Ε/2018 και 2Ε/2018 (πίνακες)

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 4 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 5Ε/2017 (πίνακας θέσεων)

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5E/2017 Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων...

ΑΣΕΠ: Στο εθνικό τυπογραφείο η προκήρυξη 16Κ/2017 (πίνακας θέσεων)

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 16Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού...

ΑΣΕΠ: Γραπτός διαγωνισμός για 548 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ (πίνακας θέσεων)

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η 1Γ/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων...

ΑΣΕΠ: Στο εθνικό τυπογραφείο η προκήρυξη 14Κ/2017 -Δείτε τις μόνιμες θέσεις

Από το ΑΣΕΠ, γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 14Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99)...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 13Κ/2017 -Δείτε τις θέσεις

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 13Κ/2017 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και...