ΡΟΗ
προηγ επομ

Εκδήλωση για το τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβ...

Ανοικτή εκδήλωση με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της συνεργασίας και διαβ...

Στα σκαριά το εθνικό σχέδιο δράσης από πέντε υπουργεία, για τον έ...

Στην εκπόνηση νέου εθνικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστε...