Δημόσιο: Προχωράει η κωδικοποίηση της νομοθεσίας...

H πρώτη άτυπη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας π...

Σύσσωμο το ΥΠΕΣΔΑ στη σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου Κωδικοποίηση...

Το Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας πραγματοποιεί σήμερα την εναρ...