Ξεκίνησε η λειτουργία του ηλεκτρονικού Εθνικού Ποινικού Μητρώου...

Το σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου που τέθηκε σε λειτουργία, παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδ...

Έρχεται η Δικαστική Αστυνομία

Μια σειρά πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και στο ...