Προσλήψεις 10 ατόμων στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών...

Tο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την πλήρωση δέκα (10)...

Προσλήψεις στο Εθνικό ίδρυμα Ερευνών...

Το Εθνικό ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας...

Πρόσληψη πτυχιούχου κοινωνικών επιστημών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνώ...

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασί...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης...

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γ...

Θέσεις ερευνητών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών...

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει τέσσερις θέσεις Κύριων Ερευνητών (Β΄βαθμίδα) με τα ακόλουθα γνω...

Προσλήψεις δύο ερευνητών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών...

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει μία θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνο...

Θέσεις ερευνητών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών...

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει δύο θέσεις Κύριου Ερευνητή (Β΄ βαθμίδα) με γνωστικό αντικείμενο...

Θέσεις εκπροσώπων στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών...

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον ...