Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών...

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠ...

Γιατί οι καύσωνες έρχονται όλο και νωρίτερα...

Αυξάνονται οι πρώιμοι καύσωνες (αυτοί που συμβαίνουν τον Ιούνιο) την τελευταία δεκαετία. Αυτό υποστη...

Δύο προκηρύξεις για προσλήψεις στο Αστεροσκοπείο...

Δύο προκηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο τρέχουν αυτήν την περίοδο. Ειδικό...

Προσλήψεις: Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο...

Δύο προκηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο τρέχουν αυτήν την περίοδο. Ειδικό...