Προσλήψεις 3 ατόμων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών...

Ανακοινώνεται η πλήρωση 3 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – Π...

Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθην...

Θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων άνοιξε το Εθνικό Αστεροσκ...

Πρόσληψη συνεργάτη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών...

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητ...

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών...

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανακοινώνει την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο τη...

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ανακοινώνει την πλήρωση 4 θέσεων έκτ...

Συνεργασία Αστεροσκοπείου με Δίκτυο 100 Ανθεκτικών Πόλεων για ακρ...

Το διεθνές δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων (100 Resilient Cities) του Ιδρύματος Rockefeller θα συνε...

Το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δ.Πεντέλης» συνεργάζεται με το Εθνικό Α...

Το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Πεντέλης» σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα πραγματ...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ανακοινώνει την πλήρωση δέκα (10) θέ...

Τον Διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συνάντησε ο δήμαρ...

Ο νέος Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Πρόεδρος του ΔΣ ΕΑΑ Καθηγητής κ. Μανώλ...

Προσλήψεις ειδικών συνεργατών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσ...

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών...

To Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προσκαλεί Δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικ...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών...

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματο...
Σελίδα 1 απο 212 »