Προκήρυξη για την Εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστών...

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει διαγωνισµό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτου...

ΣτΕ: Νόμιμα συμμετείχε καθηγητής Νομικής στην εξεταστική επιτροπή...

Καλώς δεν δήλωσε κώλυμα ασυμβίβαστου λόγω του γεγονότος ότι δύο υποψήφιες ήταν συνέταιροι στις δικηγ...