Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Ετικέτα: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Προκήρυξη για την Εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστών

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει διαγωνισµό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών ενενήντα οκτώ (98) σπουδαστών. Ο αριθµός των εισακτέων κατανέµεται ανά κατεύθυνση,...

ΣτΕ: Νόμιμα συμμετείχε καθηγητής Νομικής στην εξεταστική επιτροπή της Σχολής Δικαστών

Καλώς δεν δήλωσε κώλυμα ασυμβίβαστου λόγω του γεγονότος ότι δύο υποψήφιες ήταν συνέταιροι στις δικηγορικές εταιρίες που είχε και η μία έκανε άσκηση στο...