Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ετικέτα: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Yπ. Δικαιοσύνης: Προκηρύσσονται 90 θέσεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Οι υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης προκηρύσσουν διαγωνισµό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών ενενήντα (90) σπουδαστών. Ο αριθµός των εισακτέων κατανέµεται ανά κατεύθυνση,...

Μηνυτήρια αναφορά για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην Εθν. Σχολή Δικ. Λειτουργών

Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος και διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, αναφορικά με τον τελευταίο εισαγωγικό διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 61 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών...

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή 61 σπουδαστών  στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, το προκριματικό και το τελικό....

Προσλήψεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εξήντα ενός (61) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: Α. Διοικητική...