Επίσημη πρώτη για την Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Δι...

Συνεδρίασε χθες, για πρώτη φορά η Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ) του Ανα...

Όλο το σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021-Τι προβλέπει ...

Πόρους και εργαλεία για την ανασυγκρότηση της χώρας συμπεριλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την...