Δ. Χαλκιδαίων: Εθελοντικά στις θέσεις τους οι εργαζόμενοι των Κοι...

Είναι απλήρωτοι 4 μήνες αλλά συνεχίζουν να προσφέρουν εθελοντικά για να μην καταρρεσευουν οι Κοινωνι...

Εθελοντικά η μετακίνηση των Δημοτικών Αστυνομικών από την ΕΛΑΣ – ...

Επιστρέφει ο εθελοντικός χαρακτήρας στην μετακίνηση των Δημοτικών Αστυνομικών από την ΕΛΑΣ, σύμφωνα ...