Τροποποιήσεις των Οργανισμών τριών Περιφερειών (ΦΕΚ)...

Στα παρακάτω ΦΕΚ περιλαμβάνονται οι εγκρίσεις και τροποποιήσεις των Οργανισμών τριών Περιφερειών (Τρ...

ΣΥΠΑ: Παρέμβαση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λει...

Το Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη 22 Δεκέμβρη αποφασίζει για την τροποποποίηση του Οργανισμού Εσω...