Δ. Αρχανών – Αστερουσίων: Πιστώσεις για θέσεις στην καθαριότητα (...

Συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. Κατά την εισήγηση του θέματος της ημε...

Πώς μπορούν δημοτικοί υπάλληλοι να καλύπτουν θέση διευθυντή κοινω...

Συγκεκριμένες προϋποθέσεις που οδηγούν στην εφαρμογή διάταξης του νόμου 4257/2014, προβλέπουν την το...