Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ετικέτα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Εσωτερική αναδιοργάνωση για ΑΣΕΠ -Οι αλλαγές (ΦΕΚ)

Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού...