Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ESMA

Ετικέτα: ESMA

ESMA

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Σύμφωνα με το Α.Π.93/10.01.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει...

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Σύμφωνα με το Α.Π.71/09.01.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει την ακόλoυθη...

Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Σύμφωνα με το Α.Π. 8300/22-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή...

Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Σύμφωνα με το Α.Π.8045/15.11.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει...

Προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Σύμφωνα με το Α.Π.7387/23.10.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει τις ακόλoυθες...

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Σύμφωνα με το Α.Π.7263/19.10.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει...

Πρόσληψη στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Σύμφωνα με το Α.Π.7152/16.10.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει...

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εγκύκλιος)

Την προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), γνωστοποιεί με εγκύκλιο του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να...

Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Σύμφωνα με το Α.Π.1803/13.03.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει...

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Την προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), γωνστοποιεί με εγκύκλιο του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αιτήσεις μπορεί να κατατεθούν μέχρι τις...