Αθώος δηλώνει ο πρόεδρος της ΜΚΟ που εξαπατούσε δημάρχους και περ...

«Ό,τι έχουμε κάνει είναι νόμιμο και δεν εξαπατήσαμε κανέναν» υποστήριξε ο πρόεδρος της μη κυβερνητικ...

Μετά τις νάρκες η πυρόσβεση: Μέλη ΜΚΟ έβγαλαν 2,4 εκατ. εξαπατώντ...

Μετά τις προφυλακίσεις και τις διώξεις στους υπεύθυνους της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνές Κέντρ...