Σέρρες: Βρέθηκε ο ανάδοχος για τα σκουπίδια – ξεκινά άμεσα η κατα...

Στην ανακήρυξη αναδόχου για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών με ΣΔΙΤ», πρ...

Οι Σέρρες λύνουν οριστικά το πρόβλημα των σκουπιδιών σε χρόνο ρεκ...

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται, εφόσον δεν κατατεθούν ενστάσεις, να έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος ...