Ομόφωνη καταψήφιση εργοστασίων βιομάζας από την Περιφέρεια Αττική...

Ενάντια στη λειτουργία δύο εργοστασίων βιομάζας, προχώρησε χθες, 26 Μαρτίου το Περιφερειακό Συμβούλι...

Διαμαρτυρία κατοίκων και ένταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδον...

Οι κάτοικοι αντιδρούν στην κατασκευή δύο εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καύσης βιομ...