«Συντάξιμοι» χρόνοι ανεργίας -Πώς υπολογίζονται τα ένσημα...

Οι χρόνοι ανεργίας ή και ασθένειας θεωρούνται  «συντάξιμοι» για όσο διάστημα οι ασφαλισμένοι επιδοτή...

ΕΣΕΕ: Αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού – Τι άλλο προτείνει για ...

Την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού σε δύο χρονικά και ποσοτικά στάδια, τα οποία θα απέχουν τουλά...

Αγρότες: Εργόσημο που θα εκπίπτει από το αγροτικό εισόδημα – Τι ε...

Εργόσημο για όλους όσους εργάζονται στον αγροτικό τομέα, το οποίο θα εκπίπτει από το αγροτικό εισόδη...

Το εργόσημο θέμα συνάντησης της ΓΣΕΒΕΕ και του ειδικού γραμματέα ...

Η εφαρμογή του εργόσημου στο προσεχές διάστημα για προσλήψεις, απολύσεις και την τροποποίηση του ωρα...