Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσ...

Με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 43452/633/22.12.14 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δ...