Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δ. Ρήγα Φεραίου...

Ο δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 εργατών πρασίνου μέχρι 5 ημερομίσθια το μήνα Απρίλι...

Προσλήψεις 9 εργατών πρασίνου στο Δ. Γρεβενών...

Ο ∆ήµος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµερ...

Θέσεις 7 ατόμων στο Δ. Μαλεβιζίου

Ο δήμος Μαλεβιζίου εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών ανα...

Πρόσληψη 10 εργατών πρασίνου στο Δ. Ζίτσας...

Ο δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο...

Δ. Μαλεβιζίου: Προσλήψεις 2 εργατών πρασίνου...

Την πρόσληψη 2 εργατών πρασίνου κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών εγκρίνει ο δήμος Μαλεβιζίου,  οι ...