Προσλήψεις 25 ατόμων στο Δ. Χίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25  ατόμω...

Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δ. Χανίων...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά...

Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δ. Κυθήρων...

O δήμος Κυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ...

Πρόσληψη εργάτη καθαριότητας στο Δ. Ύδρας...

Ο δήμος ‘Υδρας ανακοινώνει την πρόσληψη εργάτη καθαριότητας για δύο μήνες. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...

Προσλήψεις 4 εργατών καθαριότητας στο Δ. Σαρωνικού...

Η Ανώνυµη ∆ηµοτική Μονοµετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσ...

Προσλήψεις 12 εργατών καθαριότητας στο Δ. Χερσονήσου...

O δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,...

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν...

Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δ. Κυθήρων...

Ο Δήμαρχος Κυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη 4 εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικ...

Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δ. Αμφιλοχίας...

Ο Δήμος Αμφιλοχίας , ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ι...

Προσλήψεις 4 εργατών καθαριότητας στο Δ. Ιωαννίνων...

O δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 4 εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών....

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 10 εργάτες Καθαριότητας, μέχρι πέντε ημερομίσθια για το...

Πρόσληψη εργάτη καθαριότητας στο Δ. Σαλαμίνας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για τη...
Σελίδα 1 απο 1112345 » 10...Τέλος »