Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν εργαστήριο δημιουργικής γραφής για παι...

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής που απευθύνεται σε μαθητές 10 έως 13 ετών, θα πραγματοποιηθεί στην Πε...

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής για ενηλίκους στη Θεσσαλονίκη...

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής για ενηλίκους άνω των 18 ετών, που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθ...

Δ. Πειραιά: Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής, με θέμα : «Μικρή Φόρμ...

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής, με θέμα : «Μικρή Φόρμα -ποίημα –αφήγημα» θα λειτουργήσει με πρωτοβου...