Προσλήψεις εργαστηριακών συνεργατών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

To ATEI Θεσσαλονίκης αποφασίζει την πρόσληψη εργαστηριακών συνεργατών με σύμβαση ΙΔΟΧ ή ανάθεση διδα...

Προσλήψεις επιστημονικών-εργαστηριακών συνεργατών στην ΑΣΠΑΙΤΕ...

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., προκηρύσσει τη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί...

Θέσεις εργαστηριακών συνεργατών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέσεις εργαστηριακών συνεργατών με σύμβαση ΙΔΟΧ για το ε...