Έκθεση Εργαστηρίου Ζωγραφικής Ενηλίκων στον Δ. Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέν...

Έργα με μολύβι και κάρβουνο, συνθέσεις σε λάδι, ακρυλικά, ακουαρέλες και τέμπερες αλλά και pop art, ...

Δήμος Θεσσαλονίκης: Εργαστήριο Ζωγραφικής στην Βιβλιοθήκη Κωνσταν...

Εργαστήριο ζωγραφικής που απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9 έως 13 ετών θα πραγματοποιηθεί στην Περιφ...