Γερμανία: Χρονιά δυναμικών εργασιακών διεκδικήσεων το 2018...

Η πιθανότητα απεργιακών κινητοποιήσεων το 2018 στη Γερμανία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Δεδομένης της ...

ΕΣΑμεΑ: Εργασιακές ρυθμίσεις μέσω ΑΣΕΠ για τα ΑμεΑ...

Με στόχο την ένταξη των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, η συνομοσπονδία του χώρου, διεκδικεί την κάλυψη πο...