Έργα 25 εκατ. ευρώ για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στ...

Τα Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνερ...

Δήμος Πεντέλης: Άδειες Χρήσης και Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης των...

Ο Δήμος Πεντέλης, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των συμπολιτών μας, σας γνωρίζει ότι εκδόθηκε ...