Χρηματοδότηση 6.250.000 ευρώ σε ερευνητικούς φορείς από την Π. Κε...

Κονδύλια ύψους 6.250.000 ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενισχύσει τ...

Τέσσερις ελληνικοί ερευνητικοί φορείς ανάμεσα στους 50 πρώτους γι...

Στους 50 πρώτους ερευνητικούς οργανισμούς με βάση τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα...