Ακόμη και το παθητικό κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει εμμηνόπαυση σ...

Η συχνή έκθεση μιας γυναίκας στον καπνό του τσιγάρου, είτε ως ενεργητική είτε ως παθητική καπνίστρια...