Π. Κρήτης: Εκλέχτηκε το νέο προεδρείο του ΠΣΕΚ-Κ (ονόματα)...

Το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) εξελέγη στη χθ...

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Έργα έρευνας και καινοτομίας για μικρ...

Στο άνοιγμα δύο Προσκλήσεων Υποβολής και την προδημοσίευση ακόμα μίας για έργα Έρευνας και Καινοτομί...