Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ERA

Ετικέτα: ERA

ERA

Πρόσληψη υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων

Σύμφωνα με το Α.Π. 193/13.01.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη...