727 εποχικές προσλήψεις στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της...

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε την πρόσληψη 727 εποχικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση τ...

Εποχικές προσλήψεις σε δήμους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών (λί...

Στην πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν μεγάλοι δήμοι της χώρας, σε ειδικότητες όπως ναυαγοσ...