Αυτοί είναι οι επιχορηγούμενοι φορείς του υπουργείου Αγροτικής Αν...

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με τον κατάλογο των επιχορηγούμενων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Αν...

Ποιοι επιχορηγούμενοι φορείς υποχρεούνται να αναρτούν πράξεις στη...

Μέχρι 31 Οκτωβρίου πρέπει να αναρτήσουν στη Διαύγεια όλες τις πράξεις στις οποίες προχώρησαν εντός τ...

Δημόσιο: Πόσοι είναι οι φορείς που αρνήθηκαν να απογραφούν...

Εκατόν σαράντα εννιά (149) φορείς του Δημοσίου δεν έχουν απογραφεί ακόμα, με τις διοικήσεις τους να ...