Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ετικέτα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δελτίο ΕΣΠΑ: Προκήρυξη επτά νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων

Την προκήρυξη επτά νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για: Προσθήκες υποδομών α΄βάθμιας και...

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη δύο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων

Την προκήρυξη δύο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για: Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών,...

Δελτίο ΕΣΠΑ: Προκήρυξη 2 νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων

Στην προκήρυξη δύο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για: Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων...

Δελτίο ΕΣΠΑ: Προκήρυξη τριών νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων

Στην προκήρυξη τριών νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για: Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στην...

Δελτίο ΕΣΠΑ: Προκήρυξη δύο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων

Στην δημοσιοποίηση δύο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με τη χρηματόδοτηση ΕΣΠΑ, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για: Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών του δικτύου...

Δελτίο ΕΣΠΑ: Προκήρυξη δυο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων

Την προκήρυξη δυο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, γνωστοποίησε με ανακοίνωση του, το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για: Ολοκλήρωση...

Δελτίο ΕΣΠΑ: Προκήρυξη δύο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων

Στην δημοσιοποίηση δύο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματόδοτηση από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για: Ολοκλήρωση...

Δελτίο ΕΣΠΑ: Προκηρύχθηκαν τρία νέα επιχειρησιακά προγράμματα

Στην δημοσιοποίηση τριών νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματόδοτηση του ΕΣΠΑ, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για: Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών...

Δελτίο ΕΣΠΑ: Τρία νέα επιχειρησιακά προγράμματα

Τρία νέα επιχειρησιακά προγράμματα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ κοινοποίησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για: Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα...

Δελτίο ΕΣΠΑ: Τέσσερα νέα επιχειρησιακά προγράμματα

Τις προσκλήσεις - προκηρύξεις τεσσάρων νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για: Προστασία, ανάδειξη και...