Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής το ζήτημα ρύπανσης του Θερ...

Δεκτό έγινε από την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής κα Κατερίνα Ιγγλέ...