Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας...

Η Επιτροπή διαχείρισης αφερεγγυότητας προκηρύσσει γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις υποψηφίων διαχειριστ...