Ημερομηνίες κατάταξης των επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές...

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τις ημερομηνίες κατάταξης και παρουσίασης των ...

ΟΑΕΔ-Κοινωφελής: Στη δημοσιότητα ο οριστικός πίνακας των 3.337 ωφ...

Αναρτήθηκε σήµερα 19 Σεπτεµβρίου 2016 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγρ...