Κίνητρα στους Επιθεωρητές Εργασίας για την καταπολέμηση της αδήλω...

Κίνητρα στους Επιθεωρητές Εργασίας με στόχο την ταχύτερη καταπολέμηση της μαύρης απασχόλησης, παρέχε...

Αυξήθηκαν τα εργατικά ατυχήματα -Κατά 15% σύμφωνα με τα στοιχεία...

Αύξηση των εργατικών ατυχημάτων καταγράφεται από το 2013 και μετά ως απόρροια της οικονομικής κρίσης...

ΣΕΠΕ: Δελτία Ελέγχου είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν οι Επιθεω...

Δελτία Ελέγχου είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν οι Επιθεωρητές Εργασίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασ...

Εγκύκλιος του ΣΕΠΕ για κοινή δράση των επιθεωρητών εργασίας...

Σε μια προσπάθεια να βελτιώσει το έργο και την αποδοτικότητά του, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ...