Ποιοι οι δικαιούχοι της επιταγής κατάρτισης Voucher 29-64...

Αναρτήθηκε πριν από λίγες ώρες το Επικαιροποιημένο Μητρώο Ωφελουμένων – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙ...

Παράταση ενεργοποίησης επιταγών κατάρτισης ανέργων 29-64 ετών κλά...

Στο πλαίσιο της Δράσης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών  σε κλάδους αιχμής»,  δυνάμει τ...

Voucher 29-64: Τελική ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρ...

Σύμφωνα με το Κεφ. 5.2.3 της Πρόσκλησης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχ...