Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ετικέτα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στο Δ. Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

Ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόµου , µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί τον...

Πρόσληψη συνεργάτη βιολόγου στο ΕΚΕΤΑ

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Intelligent και Automated systems for enabling the design, simulation and development of integrated processes and products - ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ...

Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για τις ανάγκες του...

Θέση επιστημονικού συνεργάτη στο επιμελητήριο Πιερίας

Ανακοινώθηκε από το Επιμελητήριο Πιερίας η προκήρυξη πλήρωσης µίας θέσης ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη, µε σχέση εργασίας σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε διάρκεια...

Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στο ΕΚΕΦΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου Θεωρητικής Κατεύθυνσης με αντικείμενο τη Διοίκηση, κατόχου...

Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στην ΠΕ Φωκίδας

Την πλήρωση µίας (01) θέσης Επιστηµονικού Συνεργάτη για τη συνεπικουρία του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, σε θέµατα Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραµµατισµού και παρακολούθησης έργων, µε...