Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο ΚΑΠΕ...

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μί...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για πλήρωση δέκα θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προ...

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο τ...

Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο ΤΕΙ Κρήτης...

O Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει 2 συμβάσεις μίσθωσης έργο...

Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Η Σύγκλητος του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην με αριθμ. 1/12-12-2017 συνεδρίασή της μετά απo την με αρι...

Προσλήψεις 4 ερευνητών στο ΤΕΙ Ηπείρου...

Ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας  του  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  ΙδρύματοςΗπείρου ενδι...

Θέση επιστημονικού συνεργάτη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ανακοινώνει την πλήρωση μίας θέσης Επιστημο...

Προσλήψεις συνεργατών στο ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξη...

Πρόσληψη συνεργάτη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) ...

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο ...

Προσλήψεις επιστημονικών-εργαστηριακών συνεργατών στην ΑΣΠΑΙΤΕ...

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., προκηρύσσει τη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί...

Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας...

To Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικών-εργαστηρι...

Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στην ΚΕΔΕ...

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ...
Σελίδα 1 απο 212 »