ΡΟΗ
προηγ επομ

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών...

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό μέχρι 2 άτομα με σύμβαση ορισμένο...