Δ. Ηλιούπολης: Διήμερη επιστημονική εκδήλωση για την αρχιτεκτονικ...

Ο Δήμος Ηλιούπολης διοργανώνει διήμερη επιστημονική εκδήλωση με θέμα Ηλιούπολη / Αρχιτεκτονική και Δ...

Π. Αττικής: «Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις ξεκινούν δυναμικά για τ...

Διήμερη επιστημονική εκδήλωση OPENDAYS 2013 – LOCAL EVENTS: «Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις της ...