Τα επίσημα αποτελέσματα στο 84,40 % της Επικράτειας...

Τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, στο 84,40 % της Επικράτειας, έχουν ...

Τα επίσημα αποτελέσματα στο 77,61 % της Επικράτειας...

Τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, στο 77,61 % της Επικράτειας, έχουν ...

Τα επίσημα αποτελέσματα στο 69,72 % της Επικράτειας...

Τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, στο 69,72 % της Επικράτειας, έχουν ...

Τα επίσημα αποτελέσματα στο 60,95 % της Επικράτειας...

Τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, στο 60,95 % της Επικράτειας, έχουν ...

Τα επίσημα αποτελέσματα στο 52,84% της Επικράτειας...

Τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, στο 52,84 % της Επικράτειας, έχουν ...