Επιμορφωτικό πρόγραμμα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Εθνικής Σχολή Δημόσιας...

ΥΠΔΑ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα για στελέχη του Δημοσίου στο Παρίσι ...

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, το Υπουργείο Διοικητικ...

Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς από το ΕΚΠΑ...

Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ02 προσφέρεται από το Τμήμ...

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Διακυβέρνηση ...

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Ο...