Θέση επιστημονικού συνεργάτη στο επιμελητήριο Πιερίας...

Ανακοινώθηκε από το Επιμελητήριο Πιερίας η προκήρυξη πλήρωσης µίας θέσης ειδικού επιστηµονικού συνερ...

Θέση επιστηµονικού συνεργάτη στο Επιµελητήριο Πιερίας...

To Επιµελητήριο Πιερίας αποφάσισε να προβεί στην προσωρινή πρόσληψη ενός ειδικού επιστηµονικού συνερ...