Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Επιμελητήριο Λακωνίας...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λακωνίας αποφάσισε, ομόφωνα, την προκήρυξη διαγωνισμού για...

Δύο θέσεις στο Επιμελητήριο Λακωνίας...

Το Επιμελητήριο Λακωνίας κρίνει απαραίτητη την άμεση πλήρωση θέσεων με απόσπαση προσωπικού δημοσίου ...

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο Επιμελητήριο Λακωνίας...

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου ανακοινώνει Διοικητική Επιτροπή το...