ΑΣΕΠ: Διαδικασίες πρόσληψης Επικουρικού προσωπικού 4ης ΥΠΕ...

Απεστάλησαν από το ΑΣΕΠ στην 4η Υ.ΠΕ, ο αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας των υποψ...

ΑΣΕΠ: Πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού στην 1η Υ.ΠΕ...

Απεστάλησαν στην 1η Υ.ΠΕ, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψ...

ΑΣΕΠ: Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού...

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι απεστάλησαν στην 5η Υ.ΠΕ, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά ...

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σε Υγειονομικές Περιφέρει...

Απεστάλησαν στην 1η Υ.ΠΕ. οι πίνακες κατάταξης και στην 3η Υ.ΠΕ. οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης ...